‘อูยองอูเอฟเฟ็กต์’ พลังซอฟต์พาวเวอร์​ดันต้น Hackberry ในซีรีส์ดัง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางธรรมชาติแล้ว

อีกหนึ่งพลังแห่ง Soft Power  เมื่อต้นไม้ใหญ่เก่าแก่ในซีรีส์ดัง ‘Extraordinary Attorney Woo : อูยองอู ทนายอัจฉริยะ’ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานตามธรรมชาติของเกาหลีจริงๆ แล้ว ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องราวในซีรีส์เท่านั้น