ไทยเบฟเปิด ​SX REPARTMENT STORE ​ใน ‘งานกาชาด ๑๐๐ ปี’ ชวนช้อปเพลินใจ แบบรักษ์โลก พร้อมส่งต่อของไร้ค่าให้สร้างคุณค่าใหม่ได้อีกคร้ัง

งานกาชาด ๑๐๐ ปี  ณ สวนลุมพินี งานดี ๆ ที่เปิดให้เข้าชมฟรี ​นอกจากจะได้เปิด ชม ชิม เลือกซื้อ สินค้า อาหารมากมายแล้ว ผู้เข้าชมงานยังได้ร่วมทำความดีเพื่อโลกโดยแบ่งปันสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว นำมาส่งต่อ เพื่อสร้างประโยชน์แก่ผู้อื่น กับ SX REPARTMENT STORE  ใน “บูธไทยเบฟ”