ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสมาคมแม่บ้านตำรวจ ส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสมาคมแม่บ้านตำรวจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Happy Money in Action “ส่งสุขทางการเงิน เพื่อครอบครัวตำรวจไทย”