“วันอาหารโลก” ซีพีเอฟ เดินหน้าสร้างความมั่นคงทางอาหาร-ปลอดภัย เพียงพอ พร้อมร่วมลดขยะอาหาร

16 ต.ค.วันอาหารโลก ซีพีเอฟในฐานะ “ครัวของโลก” ประกาศแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน เดินหน้าสู่องค์กรที่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ ภายในปีพ.ศ. 2573 รวมทั้งจัดการขยะอาหารร่วมบรรทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ลดการสูญเสียอาหารและการจัดการอาหารส่วนเกินและผลิตอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค