“วันอาหารโลก” ซีพีเอฟ เดินหน้าสร้างความมั่นคงทางอาหาร-ปลอดภัย เพียงพอ พร้อมร่วมลดขยะอาหาร

16 ต.ค.วันอาหารโลก ซีพีเอฟในฐานะ “ครัวของโลก” ประกาศแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน เดินหน้าสู่องค์กรที่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ ภายในปีพ.ศ. 2573 รวมทั้งจัดการขยะอาหารร่วมบรรทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ลดการสูญเสียอาหารและการจัดการอาหารส่วนเกินและผลิตอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค

วุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟ ในฐานะธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ที่ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” ตระหนักดีถึงความจำเป็นในการผลิตอาหารปลอดภัยให้เพียงพอต่อการบริโภคของมนุษย์ทั้งในยากปกติและในภาวะวิกฤต โดยเฉพาะสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ความมั่นคงทางอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้โลกก้าวข้ามวิกฤตครั้งนี้ไปได้

“ซีพีเอฟ มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจชัดเจนในการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงอาหารปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างเพียงพอ เพราะการได้บริโภคอาหารที่ดีเป็นพื้นฐานในการป้องกันโรค และกระบวนการผลิตอาหารที่มีมาตรการสุขอนามัยเข้มงวดตลอดห่วงโซ่การผลิต จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค”

ในวันอาหารโลก 16 ตุลาคม ของทุกปี โดยเฉพาะในปีนี้ ที่ทั่วโลกยังคงเผชิญกับการระบาดของโควิด 19 ทำให้ซีพีเอฟ เพิ่มมาตรการป้องกันโรคและมาตรการด้านสุขอนามัยในระดับสูงสุด เพื่อสร้างความปลอดภัยทั้งคนและเครื่องจักร โดยไม่ทำให้กระบวนการผลิตเกิดการหยุดชะงัก

นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ยังได้ประกาศแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) โดยมีเป้าหมายเดินหน้าสู่องค์กรที่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2030 (ปีพ.ศ. 2573) รวมทั้งลดการสูญเสียอาหารและการจัดการอาหารส่วนเกิน ในกระบวนการและห่วงโซ่อุปทานการผลิตอาหาร ด้วยตระหนักดีว่าอาหารที่ถูกทิ้งเป็นขยะ สร้างก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ เป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
ขณะเดียวกันยังมุ่งมั่นสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม คิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสุขภาวะที่ดีขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง รองรับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ผลิตอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค อาทิ ไก่เบญจา หมูชีวา เป็นการใช้นวัตกรรมการผลิตอาหารบนพื้นฐานของความปลอดภัย มีคุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังคงรสชาติที่อร่อยอีกด้วย


ทั้งนี้ในการดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน ซีพีเอฟได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนธุรกิจ และให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทั่วประเทศ รวมทั้งมุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีของประเทศ (Good Citizen) ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงทางอาหารและส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร ด้วยการผลิตอาหารที่ปลอดภัย เพียงพอรองรับความต้องการของประชาชนทุกระดับ ไม่เฉพาะคนไทยแต่รวมถึงผู้บริโภคทั่วโลก

 

 

Stay Connected
Latest News

มาแล้วกับงานสัมมนาสุดจึ้ง CP ALL Influencer Trend 2024 #4 กับธีม “PRIDE MONTH” พบกับเทคนิค“สร้างตัวตนให้โดดเด่น ในยุคที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย” 9 มิ.ย.67 เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้…ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !!!