depa จับมือ มธ. จัด HACKaTHAILAND บ่มเพาะ Digital Startup ในโครงการ88 SANDBOX

ฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) พร้อมด้วย ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ depa ร่วมพิธีเปิดงาน “88 SANDBOX Orientation Day” ณ ห้องอเนกประสงค์ และโถงกลาง ชั้น 1 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พร้อมถ่ายทอดสดออนไลน์ ทาง 88 SANDBOX Discord

ภารกิจของ 88 SANDBOX สร้าง startup สายพันธุ์ใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

“โครงการนี้เราต้องการสร้างสตาร์ทอัพให้ประเทศไทยและให้กับโลก มีธุรกิจใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรมและใส่ใจสิ่งแวดล้อม การมี “88 Sandbox” ขึ้นมาจะช่วยเพิ่มกำลังคนที่มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศ….”