เสื้อเด็กๆใส่เตะบอล มาจากขวดน้ำ PET รีไซเคิล [PR.NEWS]

A money ร่วมบริจาคขวดพลาสติกเปลี่ยนเป็นเสื้อให้น้อง  นำไปรีไซเคิลเป็นเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ผลิตเป็นเสื้อยืดและส่งให้เยาวชนในโครงการ Japan Dream Football Association (JDFA) องค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไร