ญี่ปุ่นเร่งเครื่องน้ำมันอากาศยานยั่งยืน รองรับความต้องการทั่วโลกพุ่ง พร้อมเป็นเครื่องมือสร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจ

ญี่ปุ่นกำลังเพิ่มความพยายามในการผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน หรือ SAF (Sustainable Aviation Fuel) จากภายในประเทศ โดยสายการบินรายใหญ่และบริษัทพลังงานต่างๆ มุ่งหวังที่จะผลิต SAF ให้ได้ 30,000 ตัน ภายในปี 2568 พร้อมเร่งมือจัดหาวัตถุดิบ และแก้ปัญหาซัพพลายไหลออกนอกประเทศ