ภัยโลกไซเบอร์ แต่ ‘เจ็บจริง ตายจริง’ AIS เร่งสื่อสารแคมเปญ​ ‘มีความรู้ก็อยู่รอด’ เติมทักษะดิจิทัลคนไทย

เมื่อผลกระทบจากภัยจากไซเบอร์ส่งผลต่อความสูญเสียทั้งต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้คนในปัจจุบันมากขึ้นเรื่อยๆ  การสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทัน และสามารถใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์จึงมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น