อาลีบาบา เริ่มเดินสโคป 3 จับมือ ยูนิลีเวอร์ เนสท์เล่ ​เร่งเครื่อง Green Supply Chainsในจีน

อาลีบาบา กรุ๊ป กำลังเร่งขับเคลื่อนการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ Green Supply Chains ในประเทศจีน โดยใช้ประโยชน์จากพลังของแพลตฟอร์มและความสามารถในการประมวลผลบนคลาวด์ จาก 2 แพลตฟอร์มสำคัญใน Alibaba Ecosystem ทั้ง ทีมอลล์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต แพลตฟอร์มร้านสะดวกซื้อออนไลน์ และ Energy Expert ระบบจัดการพลังงาน​และความยั่งยืนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของอาลีบาบา คลาวด์

อาลีบาบา เพิ่มโอกาสผู้พิการทางสายตา 17 ล้านคนในจีน เข้าถึงองค์ความรู้ได้แบบ On-Demand

ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญภายใต้อีโคซิสเท็มของอาลีบาบา กับโครงการช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาให้สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในห้องสมุดได้อย่างเท่าเทียมกับผู้คนทั่วไป