ปั๊วะปัง!! Kitkat โฉมใหม่ “ฉันทำมาจากพลาสติกรีไซเคิล”

การนำวัตถุดิบรีไซเคิลมาผลิตเป็นห่อบรรจุขนมหรือแพ็กเกจจิ้งสินค้าได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากแบรนด์ต่างๆให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในการลดปริมาณขยะในหลุมฝังกลบที่เป็นสาเหตุของปัญหาโลกร้อน