10 สะพานอุโมงค์มหัศจรรย์สร้างให้สัตว์ป่าข้าม สวยงามตามธรรมชาติ

ภาพของสัตว์ป่าที่ถูกรถยนต์ที่แล่นมาด้วยความเร็วสูงชนเข้าอย่างจังจนนอนจมกองเลือดอยู่ข้างทาง กลายเป็นภาพที่สร้างความสะเทือนในแก่ผู้พบเห็นอย่างมาก จึงเป็นสาเหตุให้นักอนุรักษ์ทั่วโลกต่างใช้ทุกวิถีทางเพื่อที่จะอำนวยความปลอดภัยแก่ชีวิตน้องๆสัตว์ป่าให้เดินข้ามถนนอย่างปลอดภัยและไม่กลายเป็นเหยื่อของความเร็วบนท้องถนน ดังนั้นหลาย ๆ ประเทศจึงเริ่มหันมาสร้างสะพานหรืออุโมงค์เพื่อให้สัตว์เดินลอดข้ามไปอย่างปลอดภัย และเพื่อสานการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ให้คงอยู่ต่อไป