ECO-FLO ชุดตรวจ ATK จากน้ำลาย ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ช่วยลดขยะติดเชื้อจากพลาสติกใช้ครั้งเดียว

การอุบัติของโรค COVID-19 ส่งผลให้เราต้องปรับตัวสู่ New Normal แต่ตลอดระยะเวลา 2 ปี ของการอยู่กับโรคชนิดนี้ทำให้เรากังวลว่าจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่ต้องติดเชื้อหรือไม่