ไม่เกินสิ้นปี ผู้ใช้ EV เตรียมชาร์จไฟที่เซ็นทรัลทุกศูนย์ ได้ทั่วประเทศ เล็งเติม EV Ecosystem ในเครือต่อ ทั้งเรสซิเดนท์ ออฟฟิศ และโรงแรม

ซีพีเอ็น ย้ำความเป็นผู้นำ ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ พิชิตเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย พร้อมเติมเต็ม EV Ecosystem จับมือ ปตท. และ อีโวลท์ ขยาย EV Charging Station ทั้ง  37 ศูนย์ทั่วประเทศ รวม 400 ช่องจอด ภายในสิ้นปีนี้ ด้วยงบลงทุนรวมกว่า 200 ล้านบาท