การบินไทย และบางจาก ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน

บางจากฯ รับรางวัลถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 

บางจากฯ รับรางวัลถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน  พร้อมรางวัลดีเด่นสาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำจาก Thailand Corporate Excellence Awards 2022

กลุ่มบริษัทบางจาก ร่วมโชว์เคสโมเดล BCG Economy Model​ ในงาน APEC 2022

จัดพื้นที่รับรองในศูนย์ปฏิบัติการสื่อมวลชน นำเสนอการดำเนินธุรกิจด้วย BCG Economy Model จำลองปั๊ม Unique Design เสิร์ฟเครื่องดื่มอินทนิล จัดมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าวินโนหนี้รับ-ส่งภายในพื้นที่ และชดเชยคาร์บอนให้เป็น Carbon Neutral Media Center