บิลล์ เกตส์ คุย AMA ครั้งที่ 11 บน Reddit ‘หมดหวัง’ ต้านอุณหภูมิโลกไม่เกิน 1.5 องศา แม้เทคโนโลยีล้ำหน้าไปมาก

Bill Gates ผู้ร่วมก่อตั้ง Microsoft  หนึ่งในมหาเศรษฐีระดับโลก ​ผู้ซึ่งหันมาอุทิศตนให้กับงานด้านสาธารณกุศล​ผ่านมูลนิธิบิลล์ แอนด์ เมลินด้า เกตส์ พร้อมทั้งสนับสนุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาด​ Breakthrough Energy  ได้เข้าไปพุดคุยกับผู้ใช้งานเว็บบอร์ด Reddit ผ่านการตั้งกระทู้ AMA หรือ Ask Me Anything เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานในแพลตฟอร์มสามารถเข้าไปพิมพ์ถามอะไรก็ได้ ซึ่งได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 11 แล้ว ​