บิ๊กหอการค้าไทย ผนึกสมาชิกแสนราย ประกาศขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจยั่งยืนด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

หอการค้าและสภาหอการค้า จัดเสวนาเรื่อง “รวมพลังหอการค้า ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนไทย อย่างยั่งยืน” ประกาศขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่านเครือข่ายหอการค้าจังหวัดฯ และกลุ่มผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศ มุ่งสร้างโมเดลธุรกิจยั่งยืน ด้วยการลดใช้ทรัพยากร จัดการของเสียอย่างครบวงจร และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เน้นกลยุทธ์หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เผยแผนปี 2564 เน้นดำเนินการที่ภาคธุรกิจการค้าและบริการในจังหวัดชายฝั่งทะเลกว่า 23 จังหวัด