ไต้หวัน เปลี่ยนภูเขาขยะเปลือกหอยนางรม เป็น Biomaterial สร้างมูลค่าเพิ่มได้นับหมื่นล้าน

เขตชายฝั่งทะเลอย่างตำบลตงสือ เมืองเจียอี้ ถือเป็นแหล่งเลี้ยงหอยนางรมมีชื่อของไต้หวัน โดยหอยนางรมถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของผู้คนในพื้นที่มานานนับร้อยปี