บู๊ทส์ บอกบุญกับลูกค้า-พนักงาน

เดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นครั้งที่ 5 จากตู้บริจาคที่ร้านบู๊ทส์ตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 ถึงเดือนพฤษภาคม 2561 แก่มูลนิธิสิทธิเด็ก บ้านแกร์ด้า