กินไหม? จิ้งหรีด โปรตีนมากกว่า วัว หมู & ผักออกานิกส์จากฟาร์มในเมือง

นี่คือนวัตกรรม พื้นฐานอนาคตอาหารที่ยั่งยืนจิ้งหรีด แบรนด์ Cricket Powder ขายดีในแคนาดา ส่วน Bowery สตาร์ทอัพเกษตรแนวดิ่งในร่ม และ Growing Roots แบรนด์ของ Unilever ก็ทำและหนุนฟาร์มในเมืองปลูกผักออกานิกส์