จับตาตลาดวัสดุชีวภาพทางการแพทย์เติบโตสูง คาด 7 ปี มูลค่าทั่วโลกทะลุ 15 ล้านล้านบาท ประเทศกลุ่ม BRICS ครองดีมานด์ 1 ใน 3

Growth+Reports บริษัทวิจัยข้อมูลด้านสุขภาพระดับโลก และสมาชิกสมาคมวิจัยการตลาดยาแห่งยุโรป (EphMRA) ซึ่งมีฐานอยู่ทั้งในสหรัฐอเมริกา อินเดีย และสิงคโปร์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาตลาด Biomaterials พบว่ามีโอกาสเติบโตได้กว่าปีละ 13.7%  จนถึงปี 2030 หรือตลอด 7 ปีข้างหน้านี้ โดยคาดมูลค่าเติบโตได้ถึง 3.95 แสนล้านเหรียญสหรัฐ  หรือกว่า 15 ล้านล้านบาท