ไทยเบเวอร์เรจแคน ผนึก 4 พันธมิตร ยกระดับรีไซเคิลกระป๋องอะลูมิเนียมขับเคลื่อนCE ครบวงจร

ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด ผนึกพันธมิตร แองโกล เอเชีย กรุ๊ป , ยูเอซี, ชบาบางกอก และ มูลนิธิ 3R ประกาศความพร้อม ชูนวัตกรรมและกระบวนการจัดการขยะกระป๋องอะลูมิเนียมที่ได้มาตรฐานระดับสากลและครบวงจร โดยการนำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว มาผ่านกระบวนการรีไซเคิล ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ผ่านการขับเคลื่อนประเทศแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)