อายิโนะโมะโต๊ะ ลด Food Loss ในกระบวนการผลิตได้แล้ว 43% เร่งเครื่องเพิ่มทั้ง Productivity และ Value ขับเคลื่อนธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

ข้อมูลจาก Food Waste Index Report ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UN Environment Program) เปิดเผยว่า ในแต่ละปี อาหารกว่า 1,300 ล้านตัน หรือ 1 ใน 3 ของอาหารที่ผลิตได้ทั่วโลก ต้องกลายเป็นขยะอาหารที่ถูกทิ้งไปอย่างสูญเปล่าและสร้างก๊าซเรือนกระจกถึง 8%

บางจาก ผลัดสู่ ‘ใบไม้ใบใหม่’ ประกาศวิสัยทัศน์สู่ความยั่งยืน สร้าง New Engine จากนวัตกรรมสีเขียว ​เร่งสปีดการเติบโต 10 เท่า สู่องค์กรแสนล้าน

กลุ่มบางจาก วางยุทธศาสตร์ 8 ปี  เติบโต 10 เท่า แตะ 1 แสนล้าน ด้วยวิสัยทัศน์ใหม่ ‘รังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว’ เพิ่มพอร์ตรายได้  50% จากกลุ่มธุรกิจใหม่ พร้อมเปลี่ยนโลโก้ใหม่ ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ สะท้อนความมุ่งมั่นเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน ภายใต้งบลงทุนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จนถึงปี 2030 กว่า 2 แสนล้านบาท

‘เอส แอนด์ พี’ ติดอันดับ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  สะท้อนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลัก ESG  

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกเป็น “หุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability Investment หรือ THSI) ประจำปี 2565 ประเภทเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอปสัน ชู Product Excellence ​สร้างนวัตกรรมรักษ์โลก พร้อมหนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใช้ความยั่งยืนปั้นธุรกิจ

Sustainable Value เป็นหนึ่งในแกนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตให้เอปสัน ในฐานะผู้ผลิตเทคโนโลยีการพิมพ์และโปรเจคเตอร์อันดับหนึ่งของโลก จากทั้งหมด 5 แกน ซึ่งสุดท้ายแล้วแต่ละแกนจะตอบโจทย์ในเรื่องความยั่งยืนแทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น Smart Technology, Simple Start, S-curve Trend และ Service Excellence

‘มูลนิธิใบไม้ปันสุข’ ประกาศความสำเร็จ ‘5 ปี -4 ประสาน -3 แกนหลัก’ โฟกัสการพัฒนาตั้งแต่รากฐานของความยั่งยืน

โอกาสครบรอบ 5  ปี ของการก่อตั้ง “มูลนิธิใบไม้ปันสุข” โดย บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษา สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตเยาวชนไทย เพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ หรือ UN Sustainable Development Goals (UN SDGs) ในเป้าหมายที่ 4 ในเรื่องของการพัฒนาด้านการศึกษา (Quality Education)

เด็นโซ่ ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ ฉลอง 5 ทศวรรษ ย้ำผู้นำเทคโนโลยีการผลิตที่ช่วยลดคาร์บอน พร้อมตั้งเป้า Carbon Neutrality ปี 2035

เด็นโซ่ ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ ฉลอง 5 ทศวรรษ เร่งพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตามแนวทางความยั่งยืน ตั้งเป้าเป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2035 (พ.ศ. 2578)

OR รับรางวัล Sustainability Excellence Award 2022 ในฐานะองค์กรที่ขานรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและมีแนวทางดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มอบรางวัล Sustainability Excellence Award 2022 แก่ นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR

TCP วาง​ 4 Framework ความยั่งยืน 360 องศา อัดงบพิเศษเพิ่ม 100 ล้าน ทำงานร่วมภาคสังคม​ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ  

หลังกลุ่มธุรกิจ TCP ประกาศเป้าหมาย “ปลุกพลัง เพื่อวันที่ดีกว่า”​ เพื่อขับเคลื่อนการ​เติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในมิติของธุรกิจ ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามแผน 3 ปี (2565 -2567) ภายใต้ 3 แนวทาง ในการขับเคลื่อน ได้แก่ Fulfilling หรือปลุกพลังแบรนด์สินค้า, Growing ปลุกพลังธุรกิจเติบโต และ Caring ปลุกพลังห่วงใยสิ่งแวดล้อม

เกาหลีใต้ปรับเปลี่ยนระบบการติดฉลากวันหมดอายุ ลดปริมาณขยะอาหาร

เกาหลีใต้ ประกาศปรับเปลี่ยนกฎหมายเกี่ยวกับการติดฉลากวันหมดอายุสินค้า เป็นครั้งแรกในรอบ 38 ปี โดยเริ่มกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2566 เป็นต้นไป

ธนาคารกรุงศรี ปัก 3 ไมล์สโตน ขับเคลื่อน Net Zero ตอกย้ำวิสัยทัศน์ธนาคารเพื่อความยั่งยืน พร้อมคาดการณ์สินเชื่อ/ ตราสารหนี้ ESG ทะยานได้ถึงแสนล้าน

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) และบริษัทในเครือ ตอกย้ำความเป็นผู้นำภาคการเงินด้านความยั่งยืนบนวิสัยทัศน์ ‘The most sustainable commercial bank in Thailand’ ต่อยอดโครงการ Krungsri Zero Waste ​วาง 3 โรดแม็พสำคัญด้านความยั่งยืน พร้อมภารกิจขับเคลื่อน Race to Net Zero หวังลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือศูนย์ (Net Zero Emissions) ช่วยลดผลกระทบเชิงลบต่อโลกและประชาคมโลกอย่างมีนัยสำคัญ