โรงแรมกล้าไหม? ลงทุนลดขยะอาหาร 1 ดอลล่าร์ เซฟได้ 7 ดอลล่าร์ 2 ปีคืนทุน !

ถือเป็นงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมโรงแรมเป็นครั้งแรกที่ชี้ให้เห็นว่า โปรแกรมการลดขยะอาหารได้ผล และก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการเงินเป็นอย่างมาก