‘CRUZ FOAM’ โฟมจากเปลือกกุ้ง บรรจุภัณฑ์ยั่งยืนทางเลือก​ที่ ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ และแอชตัน คุชเชอร์ ร่วมลงทุนด้วย

ความสำเร็จในการพัฒนา ครูซโฟม ‘CRUZ FOAM‘ โฟมกันกระแทก Biodegradable ที่นำสารตั้งต้นอย่าง ไคติน (Chitin) ซึ่งเป็นสารโพลิเมอร์ชีวภาพ มีคุณสมบัติในการช่วยการคงตัว และมักพบตามธรรมชาติ ในเปลือกของสัตว์ทะเลอย่างปู หรือกุ้ง มาต่อยอดเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม