กลุ่มบริษัทบางจาก ร่วมโชว์เคสโมเดล BCG Economy Model​ ในงาน APEC 2022

จัดพื้นที่รับรองในศูนย์ปฏิบัติการสื่อมวลชน นำเสนอการดำเนินธุรกิจด้วย BCG Economy Model จำลองปั๊ม Unique Design เสิร์ฟเครื่องดื่มอินทนิล จัดมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าวินโนหนี้รับ-ส่งภายในพื้นที่ และชดเชยคาร์บอนให้เป็น Carbon Neutral Media Center

Currys แบรนด์ดังอังกฤษ ผุดแคมเปญ ‘Cash for Trash’ ชวนผู้บริโภคร่วมแก้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมบรรเทาผลกระทบเงินเฟ้อ

ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นหนึ่งประเด็นปัญหาที่สร้างความวิตกกังวลช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกก์ต่างๆที่ได้รับความเสียหายและไม่ได้ใช้งานแล้วนั้นหากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีก็จะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมตามมา

DBS ชูนโยบาย Climate Action แต่ยังเป็นแหล่งเงินทุนโครงการถ่านหินในประเทศกำลังพัฒนา !

DBS  ยึดมั่นสโลแกนโฆษณาที่ว่า  Living,Breathing Asia ยังคงสนับสนุนด้านการเงินให้กับพลังงานถ่านหินในประเทศกำลังพัฒนา เช่น เวียดนามและอินโดนีเซีย แต่ไม่หนุนประเทศพัฒนาแล้ว