Walmart จับมือ Rubi Labs นำร่องโปรเจ็กต์ผลิตเสื้อผ้าคาร์บอนเป็นลบ เล็งขยายสเกลผลิตระดับ Mass เน้นราคาเข้าถึงง่าย

Walmart ประกาศความร่วมมือกับ Rubi Labs บริษัทผลิตเครื่องนุ่งห่มจากกระบวนการ Synbiotic ต่อยอดเทคโนโลยีดักจับคาร์บอนเป็นเส้นใยผลิตเสื้อผ้า เตรียมขยายสเกลการผลิตในระดับอุตสาหกรรม เพื่อให้มีราคาที่ผู้บริโภคจับต้องได้ หวัง Disrupt อุตสาหกรรมผลิตเครื่องนุ่งห่ม และสร้างความยั่งยืนให้อุตสาหกรรม

ผู้บริหารระดับสูงมอง ‘สภาพอากาศ’ คือปัญหาเร่งด่วน 75% เพิ่มเม็ดเงินลงทุนเพื่อความยั่งยืน พร้อมรับขยับมากขึ้น แต่ยังห่างไกลการเป็น ‘วัฒนธรรมองค์กร’

ดีลอยท์เผยผลศึกษา CXO Sustainability Report: Accelerating the Green Transition ประจำปี 2023 รายงานฉบับนี้ เกิดจากการสำรวจกลุ่มผู้บริหารระดับ CxO หรือกลุ่มผู้บริหารสูงสุด ในระดับ C Level มากกว่า 2,000 คน ใน 24 ประเทศ

กลุ่มบริษัทบางจาก ร่วมโชว์เคสโมเดล BCG Economy Model​ ในงาน APEC 2022

จัดพื้นที่รับรองในศูนย์ปฏิบัติการสื่อมวลชน นำเสนอการดำเนินธุรกิจด้วย BCG Economy Model จำลองปั๊ม Unique Design เสิร์ฟเครื่องดื่มอินทนิล จัดมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าวินโนหนี้รับ-ส่งภายในพื้นที่ และชดเชยคาร์บอนให้เป็น Carbon Neutral Media Center

Currys แบรนด์ดังอังกฤษ ผุดแคมเปญ ‘Cash for Trash’ ชวนผู้บริโภคร่วมแก้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมบรรเทาผลกระทบเงินเฟ้อ

ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นหนึ่งประเด็นปัญหาที่สร้างความวิตกกังวลช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกก์ต่างๆที่ได้รับความเสียหายและไม่ได้ใช้งานแล้วนั้นหากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีก็จะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมตามมา

DBS ชูนโยบาย Climate Action แต่ยังเป็นแหล่งเงินทุนโครงการถ่านหินในประเทศกำลังพัฒนา !

DBS  ยึดมั่นสโลแกนโฆษณาที่ว่า  Living,Breathing Asia ยังคงสนับสนุนด้านการเงินให้กับพลังงานถ่านหินในประเทศกำลังพัฒนา เช่น เวียดนามและอินโดนีเซีย แต่ไม่หนุนประเทศพัฒนาแล้ว