‘จดให้ไว’ ส่อง 6 ศัพท์ใหม่สาย Climate สะท้อนบริบทขับเคลื่อนปัญหาวิกฤตสภาพอากาศชาวยุโรป

ช่วงปีที่ผ่านมา ความกังวลต่อปัญหาสภาพอากาศเป็นหัวข้อสำคัญที่ทั่วโลกต่างพูดถึง โดยเฉพาะประเทศแถบยุโรปที่มีการเคลื่อนไหว เพื่อเรียกร้องให้แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง