ยุโรปเข้มใช้โลโก้ Carbon Neutral ​บ่งชี้ผลิตภัณฑ์ยั่งยืน​หรือเครื่องมือ Greenwashing ​ปกป้องสิทธิ์ผู้บริโภคจากแบรนด์ฟอกเขียว

บริษัทผู้ผลิตสินค้าทั้งหลายต่างใช้ประโยชน์จากความอ่อนไหวของผู้บริโภคต่อสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมและความเต็มใจที่จะจ่ายมากขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากเพื่อความยั่งยืน โดยการติดฉลาก Carbon Neutral บนผลิตภัณฑ์ของตนเองเพื่ออ้างว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืน หรือมีส่วนช่วยในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์