โกดัก ประกาศลงทุน Wildcat ร่วมพัฒนา ‘Super cell’ ศักยภาพเหนือแบตเตอรี่ EV ที่ดีที่สุดในปัจจุบันกว่า 90%

Kodak ประกาศเข้าร่วมถือหุ้นแบบ minority  ในบริษัทเทคโนโลยี Wildcat Discovery Technologies (Wildcat) ​ เพื่อร่วมกันทลายข้อจำกัดในวงการ EV ด้วยการพัฒนา ‘Super Cell’ (ซูเปอร์เซลล์) ​หรือแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่ออกแบบมาให้มีความจุได้ดีมากกว่าแบตเตอรี่ที่ดีที่สุดในปัจจุบันได้เพิ่มขึ้นอีก 90%