Playing For Change นำเสนอเพลง “ Color” พลังของดนตรีคือเสียงเดียวกันของชาติพันธุ์ในโลกใบนี้

เมื่อพูดถึงดนตรี หลายคนคงจะนึกภาพของความบันเทิงอีกแขนงหนึ่งที่สามารถทำให้เรายิ้ม หัวเราะ หรือร้องไห้ เมื่อได้ฟังท่วงทำนองและถ้อยคำที่เรียงร้อยเป็นบทเพลง แต่เราคงปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าดนตรียังเป็นเครื่องมือที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมในมิติต่างๆมาอย่างยาวนาน