ความแตกต่างคือพรสวรรค์ และนิยามความสุข ของ ‘ท็อป จิรายุส’ ไม่ใช่ Happiness แต่คือ Fulfillment

ความแตกต่าง ไม่ใช่สิ่งผิด แต่ความแตกต่างคือ พรสวรรค์ และทำให้เกิดการพัฒนา สร้างสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น แต่น่าเสียดายที่วิธีคิดของประเทศ และระบบการศึกษาของไทย กลับฝึกให้เด็กไทยต้องอยู่ในกรอบ ห้ามมีความเห็นแตกต่าง และหากไม่ปฎิบัติตามจะกลายเป็นเด็กหัวดื้อ แปลกแยก ถูกเพ่งเล็ง ทำให้เด็กไทยไม่กล้าที่จะแตกต่าง ทั้งที่เรามีเด็กเก่งๆ เยอะมาก แต่ขาดคนที่กล้าขีดเส้นทางชีวิตให้ตัวเอง และเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ประเทศไทยสร้าง Entrepreneurship ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น