เกาหลีใต้ปรับเปลี่ยนระบบการติดฉลากวันหมดอายุ ลดปริมาณขยะอาหาร

เกาหลีใต้ ประกาศปรับเปลี่ยนกฎหมายเกี่ยวกับการติดฉลากวันหมดอายุสินค้า เป็นครั้งแรกในรอบ 38 ปี โดยเริ่มกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2566 เป็นต้นไป