9 กระบวนท่า MK สร้างรสชาติแห่งความสุข 38 ปี ส่งต่อ Role Model ขยายธุรกิจอาหารให้เติบโตอย่างยั่งยืน

“ความยั่งยืนของธุรกิจอาหารไม่ได้มาจากการขายอาหาร แต่มาจากการขายความสุข การส่งมอบความสุขที่เกิดจากการรับประทานอาหารให้แก่ลูกค้าได้ ดังนั้น ความสุขจึงถือเป็นความยั่งยืนของธุรกิจ การที่ MK เติบโตมาได้  38 ปี เพราะสามารถสร้างรสชาติแห่งความสุข หรือ Taste of Happiness ให้แก่ลูกค้าได้นั่นเอง”