‘เอส แอนด์ พี คว้า 2 รางวัลระดับเอเชีย ในพิธีมอบรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2023

คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ชินดิเคท จำกัด (มหาชน)  รับมอบรางวัลระดับเอเชีย ในพิธีมอบรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2023 (AREA)