อังกฤษเอาจริงออกกฎหมายห้ามใช้หลอดพลาสติก

ปฏิเสธไม่ได้ว่าพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวเป็นปัญหาใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อมของหลายประเทศที่ต้องการการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ซึ่งเป็นสาเหตุให้หลายประเทศออกมาตรการต่างๆเพื่อควบคุมปริมาณการใช้ให้ลดน้อยลงที่สุด