AIS เชิดชู “อสม.นักรบเสื้อเทา” ยกระดับสู่ แอป อสม.ออนไลน์

AIS เชิดชู “อสม.” ในฐานะนักรบด่านหน้า ที่เป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็ก ดูแลสุขภาพคนไทยท่ามกลางวิกฤตการณ์ด้านสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง ปลื้ม ! แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ที่อยู่เคียงข้าง อสม.กว่า 7 ปี ได้รับการอนุมัติให้เป็นอีก 1 ช่องทางหลักอย่างเป็นทางการ จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข