ทั่วโลกเคาท์ดาวน์ 2021 ในบรรยากาศสุดหงอย แม้จะมีแสง-สี-เสียง-พลุไฟ แต่ทุกคนต้องCountdawn from Home

การเฉลิมฉลองในค่ำคืนวันที่ 31 ธันวาคม เพื่อต้อนรับปีใหม่นับเป็นประเพณีที่คนทั่วโลกปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน หลายๆเมืองถูกกำหนดให้เป็น Landmark หรือสถานที่สำคัญสำหรับการรวมตัวของคนทั่วโลกเพื่อนับถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่