ทำความรู้จัก ‘ทับสะแก กรีนคาเฟ่ รักษ์โลก’ จากต้นแบบ​ต้นกล้าไร้ถัง เติบโตสู่ School Enterprise เป็นไม้ใหญ่สร้างรายได้ให้โรงเรียนและชุมชนได้อย่างยั่งยืน

“ทับสะแก กรีนคาเฟ่ รักษ์โลก” ร้านกาแฟกรีนดีไซน์จากวัสดุอัพไซเคิล ของโรงเรียนอนุบาลทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต้นแบบการบริหารจัดการขยะแบบ ‘ทับสะแกโมเดล’ ที่สามารถลดปริมาณขยะจากเดือนละ 15 ตัน ให้เหลือเพียงแค่ 2 กิโลกรัม ภายใต้การขับเคลื่อน ‘โครงการต้นกล้าไร้ถัง’ เครือข่ายโรงเรียน CONNEXT ED ในการดูแลของซีพีออลล์

ดึง AI ตัวช่วยแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง-การดูแลคุณภาพน้ำ ลด Pain Point ธุรกิจ ชมไอเดีย Tech Talent รุ่นเยาว์แชมป์ค่าย Creative Creative AI Camp by CP All ปีที่ 6

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ส่งผลให้มนุษย์สามารถพัฒนาแนวทางการนำ AI มาประยุกต์ใช้ได้กับทุกสายงาน สายอาชีพ เช่นเดียวกับเหล่า Tech Talent รุ่นเยาว์ระดับ ม.ปลาย อาชีวศึกษา และระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1-2 จาก ค่าย Creative AI Camp by CP All ครั้งที่ 6 ที่ต่างโชว์ไอเดียความสามารถการนำ AI ไปแก้ไขปัญหาของคนในสายงาน สายอาชีพต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจ และมีแนวโน้มนำไปต่อยอดได้จริง

ซีพี ออลล์ นำทัพภาคีเครือข่ายโรงเรียน-ชุมชน-องค์กรไร้ถัง Kick off โครงการ Green Living “รักษ์เกาะ 24 ชั่วโมง” นำร่องแก้ปัญหาขยะบนเกาะพะงันอย่างยั่งยืน

ซีพี ออลล์–เซเว่น อีเลฟเว่น ยกทัพภาคีเครือข่ายโรงเรียน–ชุมชน–องค์กรไร้ถัง ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมพลิกโฉมการจัดการขยะบนเกาะ เปิดตัวโครงการ Green Living “รักษ์เกาะ 24 ชั่วโมง”

ซีพี ออลล์-เซเว่นฯ ผนึก กทม. ดึง 437 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพฯ ร่วมภาคีโรงเรียนไร้ถัง ขยายเครือข่ายจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง

ในแต่ละปีที่ผ่านมา ทางกรุงเทพมหานคร (กทม.) ต้องเสียงบประมาณด้านการจัดการขยะมากกว่าปีละหมื่นล้านบาท เนื่องจากกระบวนการจัดการขยะตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำยังไม่สอดคล้องกัน ซึ่งหากสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาเหล่านี้ได้ดีขึ้น จะช่วยลดงบประมาณในส่วนนี้ เพื่อนำไปจัดสรรให้กับการขับเคลื่อนหรือพัฒนาในมิติอื่นๆ ได้มากยิ่งขึ้น

‘ภาคีเครือข่ายต้นกล้าไร้ถัง’ ซีพี ออลล์ จับมือ 10 พันธมิตร สร้างระบบนิเวศจัดการขยะที่ใหญ่ที่สุดในไทย

ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ พบว่า ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูล​ฝอยทั่วประเทศในปี 2563 ที่ผ่านมา 27.93 ล้านตัน เท่ากับมีการสร้างขยะเฉลี่ยในแต่ละวันราว 76,529 ตัน หรือมีคนไทยสร้างขยะในทุกๆ วันรวมกว่า 1.14 กิโลกรัมต่อคน โดยมีขยะเพียง 39%  หรือ 10.85 ล้านตัน ที่มีการนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ขณะที่อีก 61% ไม่สามารถนำไปบริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง มีการเล็ดลอดออกไปสู่ธรรมชาติ และส่วนหนึ่งที่มีการไหลลงสู่ทะเล ขณะที่ประเทศไทยยังถือเป็นประเทศที่มีปัญหาเรื่องขยะพลาสติกในทะเลมากที่สุด ติด Top 5 ของโลกอีกด้วย โดยมีปริมาณขยะรวมกันมากกว่า 8 ล้านตัน

SET THIS ประกาศ “ซีพี ออลล์” ติด 1 ใน 98 หุ้นยั่งยืนปี 2562

ตลท.ได้ประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน THAILAND SUSTAINABILITY INVESTMENT (THSI) ปี 2562 โดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ติดหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืนในประเภทอุตสาหกรรมบริการ สำหรับปีนี้มีบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกถึง 98 บริษัท

จัดไปอย่าให้เสียของ!! CPALL+SCG+ดาว ผนึกกำลังสร้างถนนทำจากพลาสติกรีไซเคิล

3 องค์กรยักษ์ใหญ่ ซีพี ออล์, เอส ซีจีและดาว ผนึกกำลังทำโครงการ7 Go Green Recycled Plastic Road สู่เป้าหมายสร้างถนนที่ทำจากพลาสติกรีไซเคิลรอบ ๆ ร้าน7-11 หวังนำขยะพลาสติกในชุมชนมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์สูงสุด เริ่มนำร่องที่ สาขาสายไหม ซ. 3 และ สาขาราษฎร์ พัฒนา ซ. 24