ซีพี ออลล์-เซเว่นฯ ผนึก กทม. ดึง 437 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพฯ ร่วมภาคีโรงเรียนไร้ถัง ขยายเครือข่ายจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง

ในแต่ละปีที่ผ่านมา ทางกรุงเทพมหานคร (กทม.) ต้องเสียงบประมาณด้านการจัดการขยะมากกว่าปีละหมื่นล้านบาท เนื่องจากกระบวนการจัดการขยะตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำยังไม่สอดคล้องกัน ซึ่งหากสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาเหล่านี้ได้ดีขึ้น จะช่วยลดงบประมาณในส่วนนี้ เพื่อนำไปจัดสรรให้กับการขับเคลื่อนหรือพัฒนาในมิติอื่นๆ ได้มากยิ่งขึ้น

‘ภาคีเครือข่ายต้นกล้าไร้ถัง’ ซีพี ออลล์ จับมือ 10 พันธมิตร สร้างระบบนิเวศจัดการขยะที่ใหญ่ที่สุดในไทย

ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ พบว่า ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูล​ฝอยทั่วประเทศในปี 2563 ที่ผ่านมา 27.93 ล้านตัน เท่ากับมีการสร้างขยะเฉลี่ยในแต่ละวันราว 76,529 ตัน หรือมีคนไทยสร้างขยะในทุกๆ วันรวมกว่า 1.14 กิโลกรัมต่อคน โดยมีขยะเพียง 39%  หรือ 10.85 ล้านตัน ที่มีการนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ขณะที่อีก 61% ไม่สามารถนำไปบริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง มีการเล็ดลอดออกไปสู่ธรรมชาติ และส่วนหนึ่งที่มีการไหลลงสู่ทะเล ขณะที่ประเทศไทยยังถือเป็นประเทศที่มีปัญหาเรื่องขยะพลาสติกในทะเลมากที่สุด ติด Top 5 ของโลกอีกด้วย โดยมีปริมาณขยะรวมกันมากกว่า 8 ล้านตัน

SET THIS ประกาศ “ซีพี ออลล์” ติด 1 ใน 98 หุ้นยั่งยืนปี 2562

ตลท.ได้ประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน THAILAND SUSTAINABILITY INVESTMENT (THSI) ปี 2562 โดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ติดหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืนในประเภทอุตสาหกรรมบริการ สำหรับปีนี้มีบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกถึง 98 บริษัท

จัดไปอย่าให้เสียของ!! CPALL+SCG+ดาว ผนึกกำลังสร้างถนนทำจากพลาสติกรีไซเคิล

3 องค์กรยักษ์ใหญ่ ซีพี ออล์, เอส ซีจีและดาว ผนึกกำลังทำโครงการ7 Go Green Recycled Plastic Road สู่เป้าหมายสร้างถนนที่ทำจากพลาสติกรีไซเคิลรอบ ๆ ร้าน7-11 หวังนำขยะพลาสติกในชุมชนมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์สูงสุด เริ่มนำร่องที่ สาขาสายไหม ซ. 3 และ สาขาราษฎร์ พัฒนา ซ. 24