ฟอร์ด สานต่อ‘Water Go Green’ สู่ปีที่ 6 มุ่งสร้างต้นแบบจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตร

ฟอร์ด จับมือพีดีเอสานต่อโครงการ ‘Water Go Green – การจัดการน้ำพลังงานแสงอาทิตย์’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 มุ่งสร้างต้นแบบการจัดสรรทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการเกษตรด้วยการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ให้โรงเรียนวัดเกาะ เพื่อใช้สูบน้ำสำหรับแปลงเกษตรอินทรีย์