AIS เปิดสายด่วนฟรี1185 ศูนย์รับร้องเรียนจัดการขั้นเด็ดขาดแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

AIS เดินหน้าปกป้องลูกค้าจากกลุ่มมิจฉาชีพและแก๊งคอลเซ็นเตอร์ พร้อมขยายขีดความสามารถการตรวจจับภัยคุกคามที่ละเมิดการใช้งาน รวมถึงการรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์เพื่อปกป้องการใช้งานของลูกค้า ตามเจตนารมณ์การเป็นเครือข่ายปลอดภัยสำหรับคนไทย