อาลีบาบา พัฒนา AI คัดกรองอัลไซเมอร์คร้ังแรก บรรจุไว้ในแอป Ali Pay รองรับประชากรสูงอายุพุ่ง

รายงานจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน เผยว่า ปี 2565 มีผู้สูงอายุเกิน 60 ปี เป็นจำนวนกว่า 260 ล้านคน ที่อาศัยอยู่ในประเทศจีน ขณะที่หน่วยงานวิจัย ของมูลนิธิวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศจีน คาดการณ์ว่าประชากรจีนที่มีอายุมากกว่า 60 ปี จะเพิ่มเป็นเกือบหนึ่งในสาม​ ภายในปี 2593