อาลีบาบา พัฒนา AI คัดกรองอัลไซเมอร์คร้ังแรก บรรจุไว้ในแอป Ali Pay รองรับประชากรสูงอายุพุ่ง

รายงานจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน เผยว่า ปี 2565 มีผู้สูงอายุเกิน 60 ปี เป็นจำนวนกว่า 260 ล้านคน ที่อาศัยอยู่ในประเทศจีน ขณะที่หน่วยงานวิจัย ของมูลนิธิวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศจีน คาดการณ์ว่าประชากรจีนที่มีอายุมากกว่า 60 ปี จะเพิ่มเป็นเกือบหนึ่งในสาม​ ภายในปี 2593

 ซึ่งอัตราของประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้จำนวนผู้ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากรายงานของ The Lancet พบว่าในปี 2563 ชาวจีนจำนวน 9.8 ล้านคนมีอาการป่วย ที่กระทบต่อความจำและทักษะการเคลื่อนไหว

 DAMO Academy สถาบันวิจัยและนวัตกรรมของอาลีบาบา ได้ร่วมมือกับหน่วยงาน Alzheimer’s Disease China การเปิดตัวโปรแกรมขนาดเล็ก (มินิโปรแกรม) ใน Alipay เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจคัดกรองโรคอัลไซเมอร์ในระยะเริ่มต้นและเบื้องต้น

“ผู้สูงอายุจำนวนมากที่มีอาการตั้งแต่เนิ่น ๆ จะไม่ไปโรงพยาบาลหรือไม่เต็มใจที่จะไปรับการตรวจในโรงพยาบาล ดังนั้น มินิโปรแกรมนี้จะถือเป็นตัวช่วยที่สะดวกสำหรับพวกเขาอย่างมาก” Li Yuanjiang ชาวปักกิ่ง วัย 56 ปี หนึ่งในกลุ่มแรกที่เข้ารับการตรวจคัดกรอง โดยความช่วยเหลือจากแพทย์ที่โรงพยาบาลแห่งแรกของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง กล่าว

แบบทดสอบการวาดภาพนาฬิกา เพื่อคัดกรองโรคอัลไซเมอร์เบื้องต้น

ผู้สูงอายุจะถูกขอให้ตอบคำถามทดสอบความรู้ความเข้าใจด้วยเสียงและได้รับการทดสอบด้วยการวาดภาพนาฬิกาในแอป Alipay ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ใช้เวลาประมาณ 10 นาที และจะทำการประเมินเบื้องต้น โดยอาศัยอัลกอริทึมการเรียนรู้แบบหลายรูปแบบที่วิเคราะห์จากเสียงและการเขียน ผ่านระบบที่ขับเคลื่อนด้วย AI ภายในแอป

หลังจากนั้น มินิโปรแกรมจะส่งการประเมินเบื้องต้นไปยังผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เพื่อตรวจสอบ ก่อนจะส่งสรุปผลตรวจภายใน 7 วัน โดยผู้ที่ได้รับการประเมินให้อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงจะได้รับการแจ้งเตือนใน Alipay พร้อมคำแนะนำให้ไปรับการตรวจและความช่วยเหลือทางการแพทย์เพิ่มเติม

Sun Yongan หัวหน้าแพทย์ของ Peking University First Hospital เปิดเผยว่า มินิโปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมแรกในประเทศจีนที่คัดกรองโรคอัลไซเมอร์ผ่านการใช้เทคโนโลยี AI

Stay Connected
Latest News