3 ทักษะที่ KBank อยากให้พนักงานมีมากที่สุด

1 ใน 3 เป็นเรื่อง ถ้าคนแบงก์คุยการทำอาหาร เต้นรำ ดูเพชร กับลูกค้าที่ชอบเรื่องแนวนี้จะเกิดอะไรขึ้น? ถือเป็น People Management Skills จะเรียกว่า CRM ก็คงไม่ผิดนัก