ปริมาณถ้วยกาแฟใช้แล้วทิ้งต่อปีในเกาหลีทะลุ 1 พันล้านชิ้นครั้งแรก เตรียมใช้ระบบมัดจำหวังเพิ่มยอดเก็บกลับ

ปีที่แล้วเป็นปีแรกที่ปริมาณขยะจากถ้วยกาแฟแบบใช้แล้วทิ้งมีปริมาณทะลุเกินกว่า 1 พันล้านชิ้นเป็นครั้งแรก ข้อมูลจากกระทรวงส่ิงแวดล้อมของเกาหลี ระบุว่า ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา มีปริมาณถ้วยกาแฟพลาสติกและกระดาษแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง จากคาเฟ่ 14 แห่ง และเชนร้านอาหารยอดนิยม 4 แห่ง อยู่ที่ 4.34 พันล้านช้ิน