ทำความเข้าใจ ‘อินไซต์เจน Z’ ผู้บริโภคกลุ่มหลักในอนาคต​ และมุมมอง​ ‘ความยั่งยืน’ ที่ไม่ใช่เรื่องพิเศษ แต่เป็น ‘มาตรฐานขั้นต่ำ’ ที่ต้องมี

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้ข้อมูลถึงการเข้ามามีบทบาทอย่างมากของผู้บริโภคเจน Z  ในตลาดอเมริกาเหนือ โดยพบว่า ผู้บริโภคเจน Z  ที่มีอายุระหว่าง 10-25 ปี  หรือผู้ที่เกิดระหว่างปี 1995 -2010​ ​กำลังเป็นกลุ่มที่นักการตลาดให้ความสำคัญที่สุด