5 เหตุผล จะใช้อสม.ออนไลน์ เพื่อการเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิ

เห็นถึงความสะดวกในการใช้ อยากจะติดต่อแต่ไม่รู้เริ่มที่ไหน นั่นคือข้อมูลที่พบโดยตรง ส่วนอสม.ที่รพ.สต.วังประจัน สตูล เห็นแล้วโทรหา 1175 ขอข้อมูลจะใช้อสม.ออนไลน์ ทันที