K Bank​ จัดให้ ตั้งงบ 5 หมื่นล้าน สร้างแซนด์บ็อกซ์ SolarPlus ติดโซลาร์รูฟให้คนไทยฟรี ร่วมเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด

ธนาคารกสิกรไทย เปิดแซนด์บ็อกใหม่ SolarPlus ทดลองโมเดลขับเคลื่อนพลังงานสะอาดประเทศไทย ร่วมกับ 4 พันธมิตร ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด เดินหน้า GO GREEN Together สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดของประชาชน ด้วยการติดตั้งโซลาร์รูฟให้แก่ประชาชนฟรี เพื่อสามารถผลิตและขายไฟฟ้าเป็นครั้งแรกในไทย