กระแส ESG แรง ดันแชร์กองทุนยั่งยืนเพิ่มเท่าตัว ด้าน SCB CIO ​ชี้ 6 สัญญาณเฝ้าระวัง ทำความเข้าใจตลาดก่อนตัดสินใจลงทุน

SCB Chief Investment Office  หรือ SCB CIO  ชี้ภาพรวมการลงทุนในกองทุนรวมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (AUM) ของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนเกี่ยวกับ ESG ในปี 2559-2564 เติบโตสูง เฉลี่ยเกือบ 30% ต่อปี