เอสซีจี เลื่อนชั้น สร้างการมีส่วนร่วมคุณค่าคนด้วยฟุตบอล

นักธุรกิจการตลาดจะคุ้นเคยมากๆ กับคำว่า Strategy Engagement หรือ การมีส่วนร่วมของลูกค้ากับกลยุทธ์แบรนด์สินค้า เป็นความสัมพันธ์กับลูกค้ามากกว่าการซื้อ เพราะเกิดคุณค่า ความไว้วางใจ การมีส่วนร่วมของชุมชน ในที่สุดจะกลายเป็นแบรนด์เลิฟ