อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยว มีโอกาสได้อาชีพ

การต่อยอดงานของ อลิอันซ์ อยุธยา กับสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จาก“อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” ต่อยอด “อบรมยุวมัคคุเทศก์” มีโอกาสเป็นอาชีพให้เยาวชนกลุ่มนี้มีรายได้เพื่อการศึกษาและการดำรงชีวิต